HVAD TILBYDER CAJN PROJEKT

Eksempel på udvikling af bæredygtigt byggeri efter de 17 verdensmål.


Ny vinkel udarbejdet i samarbejde med Tredje natur arkitekter for potentielt projekt i Gladsaxe for pensionskasse.

Forslag af ca. 10.000 m2 boliger 

Læs mere her tredjenatur.dk/portfolio/ny-vinkelCAJN PROJEKT har erfaring i både den kommunale og private ejendomssektor i mere end 20 år med styring og udvikling af projekter i alle størrelser.


Der fokuseres på bæredygtigt byggeri for ejendomsselskaber, kommuner samt boligforeninger med bygherrerådgivning ved alle slags projekter herunder også udviklingsprojekter. Nedenfor er et udsnit af opgaver som løses:


RENOVERINGS-, OMBYGNINGS-, SAMT TIL- OG NYBYGNINGS PROJEKTER

Alle ydelser fra de første casestudies, skitser, myndighedsdialog, lokalplansarbejde, indhentning af byggetillaldelse m.m. udføres og kan tilbydes på baggrund af tegninger og beskrivelser herfor, materiale for tilbudsindhentning og udførelse frem til kontrakt, tilsyn og aflevering af projektet.


VURDERING AF LEJEMÅL

Ved ind- eller fraflytninger af lejemål kan opgørelse og vurderinger af forbedringer og nutidsværdi foretages smidigt, hurtigt og fleksibelt til konkurrencedygtige priser. Der foretages en gennemgang i samarbejde med repræsentant med henblik på identificering af slidtage, eventuelle forbedringer og inventar for fastsættelse af værdi. Udøres med kort varsel og fleksibelt.


TILSTAND -OG VEDLIGEHOLD OG SCREENINGER

Ved større etageejendomme og ejendomsporteføljer kan CAJN PROJEKT vurdere hele ejendommen og udarbejde planer og oplæg, som udføres på fast skematisk oversigt med angivelse af økonomisk overslag for de enkelte poster.


PROJEKTLEDELSE / BYGHERRERÅDGIVNINGSOPGAVER

For private- og offentlige bygherre kan CAJN PROJEKT løse større og forskelligartede opgaver, med inddraglese af interessenter for projektets udførelse, og tage det fulde ansvar for, at projektet lykkes inden for aftalt tid og økonomi.Ved indgåelse af aftale om projektledelses- eller byggestyringsopgaver, aftales en fast konkurrencedygtig timepris og et estimat for timeforbrug.


PROJEKTUDVIKLING

CAJN PROJEKT kan tilbyde projektudvikling på ejendomme eller porteføljer, og bistå med nye ideer og projekter - fra de første indledende kommercielle og tekniske screeninger, 1. års NOI beregninger, myndighedsdialog, lokalplansproces til indgåelse af kontrakter og bygherrerådgivning fra opførelse til aflevering og opfølgning.